Advantage 400 | Hond 25-40kg | 4 pipetten

400722103-5640

Advantage 400 Hond voor behandeling en preventie van vlooien en bijtende luizen.
Werkzaam tegen vlooien gedurende 4 weken.
Spot-on (druppels in de nek).
Geschikt voor honden van 25-40 kg.
Verpakking: 4 pipetten.

Fabrikant: Bayer Healthcare (Animal Health)

Verkoper: OTC health BV

€27.60 €24.00

Op voorraad

Meer Info


Doeldier(en): Hond
Leeftijd: Jong, Volwassen, Senior
Toedieningswijze: Spot-oplossing. Helder gele tot lichtbruine oplossing.
Werkzaam tegen: Vlooien
Omschrijving: Voor de preventie en de behandeling van vlooien en voor de behandeling van bijtende luizen (Trichodectes canis) bij honden van minder dan 4 kg.
Voor honden van 4 kg lichaamsgewicht en meer, gebruik het geschikte Advantage® voor honden product (zie 'Dosering/Toediening').
Op de hond aanwezige vlooien worden gedood binnen één dag na de toediening. Een éénmalige behandeling beschermt tegen een verdere vlooienbesmetting gedurende 4 weken. Voor de behandeling van bijtende luizen dient éénmalig een dosis te worden toegediend.
Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis.
Contra-indicaties: Niet gespeende pups van minder dan 8 weken oud niet behandelen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van dit product.

Details

Merken: Advantage
Geschikt Voor: Hond
Probleemgebieden: Luizen, Vlooien
Gewichten: 25 tot 40 kg
Leeftijden: Jong, Senior, Volwassen
Toedieningswijzen: Spot-on Pipet
Doeldier(en): Hond
Leeftijd: Jong, Volwassen, Senior
Toedieningswijze: Spot-oplossing. Helder gele tot lichtbruine oplossing.
Werkzaam tegen: Vlooien
Omschrijving: Voor de preventie en de behandeling van vlooien en voor de behandeling van bijtende luizen (Trichodectes canis) bij honden van minder dan 4 kg.
Voor honden van 4 kg lichaamsgewicht en meer, gebruik het geschikte Advantage® voor honden product (zie 'Dosering/Toediening').
Op de hond aanwezige vlooien worden gedood binnen één dag na de toediening. Een éénmalige behandeling beschermt tegen een verdere vlooienbesmetting gedurende 4 weken. Voor de behandeling van bijtende luizen dient éénmalig een dosis te worden toegediend.
Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis.
Contra-indicaties: Niet gespeende pups van minder dan 8 weken oud niet behandelen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van dit product.
Dosering/Toediening:
Hond (kg lichaamsgewicht) Product Aantal pipetten
<4 kg Advantage® 40 voor Honden 1 x 0,4 ml
=4 < 10 kg Advantage® 100 voor Honden 1 x 1,0 ml
=10 < 25 kg Advantage® 250 voor Honden 1 x 2,5 ml
=25 < 40 kg Advantage® 400 voor Honden 1 x 4,0 ml
=40 kg Advantage® 400 voor Honden 2 x 4,0 ml

Herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooien in de omgeving kan gedurende 6 weken of langer na de aanvang van de behandeling aanhouden. Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de graad van vlooien in de omgeving. Om de besmetting in de omgeving van het dier te reduceren, wordt bijkomend een behandeling van de omgeving tegen volwassen vlooien en de ontwikkelingsstadia ervan aanbevolen.
Het product blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na het zwemmen of de blootstelling aan hevige regen. Evenwel kan in gevallen van frequent zwemmen of baden een herbehandeling noodzakelijk worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooien in de omgeving. In die gevallen niet vaker opnieuw toedienen dan eenmaal per week.
Bij besmetting met bijtende luizen wordt controle door de dierenarts, 30 dagen na de behandeling, aanbevolen, omdat bij sommige dieren een tweede behandeling nodig kan zijn.
Wijze van toediening:
Neem een pipet uit de verpakking. Voor honden van 40 kg lichaamsgewicht en meer twee pipetten gebruiken.
Houd de pipet rechtop, draai en verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje terug verwijderen.
Voor honden van minder dan 25 kg lichaamsgewicht:
Bij een rechtopstaande hond de haren tussen de schouderbladen uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen.
Voor honden van 25 kg lichaamsgewicht en meer:
De hond moet rechtop staan voor de eenvoudige toediening. De gehele inhoud van de pipet moet gelijkmatig op drie tot vier plaatsen op de rug van schouder tot staartbasis worden aangebracht. Op elke plek de haren uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt.
Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp zachtjes om een gedeelte van de inhoud direct op de huid te druppelen.
Voor alle honden:
Breng niet teveel op één enkele plaats aan; anders kan een deel van de oplossing van de zijde van de hond aflopen.
Het product heeft een bittere smaak en speekselen kan occasioneel optreden wanneer de hond likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten. Een correcte toediening minimaliseert de gelegenheid voor de hond om aan het product te likken. Enkel aanbrengen op onbeschadigde huid. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.

Werkzame bestanddelen: 10% (100 mg/ml) imidacloprid
Bijwerkingen: Het product heeft een bittere smaak en speekselen kan occasioneel optreden wanneer de hond likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten. (zie "Dosering/Toediening).
In zeer zeldzame gevallen kunnen huidreacties zoals haarverlies, roodheid, jeuk en huidletsels optreden. Agitatie en desoriëntatie werden ook gerapporteerd. Heel uitzonderlijk werden bij honden ook overvloedig speekselen en zenuwverschijnselen zoals incoördinatie, tremor en depressie gerapporteerd.
Waarschuwingen: Dit product is voor uitwendig gebruik en mag niet oraal toegediend worden. Men dient erop toe te zien dat de inhoud van de pipet niet in contact komt met de ogen of mond van het te behandelen dier. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.
Na gebruik de handen grondig wassen. Elke eventuele contaminatie van de huid met zeep en water wassen. Personen met een bekende huidovergevoeligheid kunnen bijzonder gevoelig zijn voor dit product. Contact van het product met de ogen of de mond vermijden. Indien het product onopzettelijk in de ogen terecht komt, overvloedig spoelen met water. Indien huid- of oogirritatie aanhoudt of indien het product onopzettelijk wordt ingeslikt, medisch toezicht inroepen. Niet eten, drinken of roken tijdens de toediening.
Verpakking: Verpakkingsgroottes: Advantage® 40 voor honden:0,4 ml oplossing per pipet. Advantage® 100 voor honden: 1,0 ml oplossing per pipet. Advantage® 250 voor honden: 2,5 ml oplossing per pipet. Advantage® 400 voor honden: 4,0 ml oplossing per pipet. Blisterverpakking met 4 pipetten. Primaire verpakking : Witte polypropyleen pipet met dopje.
Verdere info: Deze informatie is een samenvatting van de bijsluiter.
Raadpleeg voor gebruik de volledige bijsluiter van het product of kijk op Fidin Online Repertorium
Merken: Advantage
Geschikt Voor: Hond
Probleemgebieden: Luizen, Vlooien
Gewichten: 25 tot 40 kg
Leeftijden: Jong, Senior, Volwassen
Toedieningswijzen: Spot-on Pipet