Bolfo Fleegard Spray | 250 ml

400722102-6228

Bolfo Fleegard envoronmentspray:

  • immediately kills adult fleas (duration of effect: 2-3weeks)
  • Prevents the development of larvae into adult fleas and sterilises the flea. 

Treat your pet simultaneously with a suitable product against fleas.
For use as an aerosol spray.

Fabrikant: Bayer Healthcare (Animal Health)

Verkoper: Esscentuals BV

€20.49 15.70

Aantal:  
Op voorraad
Doeldier(en): Niet van toepassing. Spray voor de omgeving.
Leeftijd: Pup, Kitten, Jong, Volwassen, Senior
Toedieningswijze: Aerosol (AE) spuitbus. Lange nawerking indien de spuitfilm niet verwijderd
Werkzaam tegen: Vlooien
Omschrijving: Toegestaan is uitsluitend het gebruik als vlooienbestrijdingsmiddel voor pleksgewijze toepassing in hoeken, naden en kieren van woonruimten en andere ruimten op plaatsen waar kinderen met een leeftijd van 0 tot en met 4 jaar niet kunnen komen.
Contra-indicaties: Geen.
Dosering/Toediening: Sluit ramen en deuren van de te behandelen ruimten. Van op enkele centimeters afstand FLEEGARD® Spray spuiten op die plaatsen waar de volwassen vlooien en hun larven zich verschuilen. Dit zijn voornamelijk de hoeken van de kamer, kieren en spleten in de vloer of in het parket en achter plinten, omdat vlooien en hun larven lichtschuw zijn. Het product is niet bestemd voor een oppervlaktebehandeling. Spuit enkele seconden per plek. Verlaat de ruimte na de behandeling en laat ongeveer een half uur inwerken. Daarna de ruimte goed ventileren voordat deze weer in gebruik wordt genomen.
Voor een doeltreffende vlooienbestrijding is ook een behandeling van alle aanwezige honden en katten in de woning noodzakelijk met een daartoe bestemd product.
FLEEGARD® Spray is NIET geschikt voor het rechtstreeks bespuiten van honden of katten.
Werkzame bestanddelen: cyfluthrin, pyriproxyfen
Gehalten: resp. 0,04% en 0,05%
Bijwerkingen: Geen
Waarschuwingen: Toegestaan is uitsluitend het gebruik als vlooienbestrijdingsmiddel voor pleksgewijze toepassing in hoeken, naden en kieren van woonruimten en andere ruimten op plaatsen waar kinderen met een leeftijd van 0–4 jaar niet kunnen komen. Uitsluitend pleksgewijs toepassen. Direct contact met eet- en drinkwaren, alsmede grondstoffen voor de bereiding daarvan voorkomen.
Dit middel is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.
Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. Spuitnevel niet inademen. Aanraking met de huid vermijden. Afval niet in de gootsteen werpen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Voordat u opnieuw in behandelde ruimten binnengaat, moet u die grondig ventileren. Voedingswaren, keukengerei, aquaria en vogelkooien goed afdekken, aquariumpompen uitschakelen. Niet toepassen op plaatsen die toegankelijk zijn voor kinderen van 0-4 jaar. Na gebruik zorgvuldig handen wassen. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp.
Zeer licht ontvlambaar. Irriterend voor de huid. Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
Verpakking: Spuitbus.
Verdere info: Deze informatie is een samenvatting van de bijsluiter.
Raadpleeg voor gebruik de volledige bijsluiter van het product of kijk op Fidin Online Repertorium
Merken: Bolfo Fleegard
Geschikt Voor: Hond, Kat, Kat & hond
Probleemgebieden: Vlooien
Toedieningswijzen: Spray