Cazitel Plus XL | 50 tabletten

871588500-2231

Behandeling van besmetting met rondwormen en lintwormen bij de hond.

Cazitel voor de behandeling van besmetting met rondwormen en de meest voorkomende lintwormen bij honden.

  • Spoelwormen: Toxocara cati, Toxascaris leonina
  • Haakwormen: Ancylostoma tubaeforme, Uncinaria stenocephala
  • Zweepwormen: Trichuris vulpis
  • Lintwormen: Dipylidium caninum (hondenlintworm), Taenia spp., Echinococcus granulosus (kleine hondenlintworm),
    Echinococcus multilocularis (vossenlintworm), Multiceps multiceps, Mesocestoides spp

Cazitel Plus: 1 tablet per 10 kg L.G.
Cazitel Plus XL: 1 tablet per 35 kg L.G.

Fabrikant: Zoetis

Verkoper: F & C BV

€346.95 287.50

Aantal:  
Niet op voorraad
Doeldier(en): Hond.
Leeftijd: Jong, Volwassen, Senior
Toedieningswijze: Tablet. Een gele langwerpige tablet met een breukstreep aan beide zijden. De tabletten kunnen in helften van gelijke grootte worden verdeeld.
Werkzaam tegen: Spoelwormen, Haakwormen, Zweepwormen, Lintwormen, Dipylidium lintworm, Echinococcus lintworm
Omschrijving: Bij volwassen honden: behandeling van menginfecties door nematoden en cestoden van de volgende species: Nematoden: Ascaridia: Toxocara canis, Toxascaris leonina (volwassen en laat-onvolwassen vormen). Haakwormen: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma canium (volwassen). Zweepwormen: Trichuris vulpis (volwassen). Cestoden: Lintwormen: Echinococcus species, Taenia species, Dipylidium caninum (volwassen en onvolwassen vormen).
Contra-indicaties: Niet gelijktijdig gebruiken met piperazine bevattende middelen. Niet gebruiken in dieren met een bekende overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor één van de hulpstoffen.
Dosering/Toediening: Uitsluitend voor orale toediening. De aanbevolen doseerfrequenties zijn: 15 mg/kg lichaamsgewicht febantel, 5 mg/kg pyrantel (overeenkomend met 14.4 mg/kg pyrantel embonaat) en 5 mg/kg praziquantel. Dit komt overeen met 1 tablet van het product per 35 kg lichaamsgewicht. Aan honden met een lichaamsgewicht boven 35 kg, kan 1 tablet van het product gegeven worden plus een passende hoeveelheid Cazitel plus tabletten – overeenkomend met 1tablet per 10 kg lichaamsgewicht. Aan honden met een lichaamsgewicht van ongeveer 17,5 kg lichaamsgewicht dient een ½ tablet Cazitel Plus XL gegeven worden. De tabletten kunnen direct aan de hond worden toegediend, of met het voer worden vermengd. Voor of na behandeling hoeft het voer niet te worden onthouden. Indien er een risico op herinfestatie aanwezig is, dient advies van een dierenarts te worden ingewonnen over de noodzaak en de frequentie van herhaalde toediening.
Werkzame bestanddelen: Per tablet: praziquantel 175 mg, pyrantel embonaat 504 mg (overeenkomend met 175 mg pyrantel), febantel 525 mg.
Bijwerkingen: Geen.
Waarschuwingen: Niet gelijktijdig gebruiken met piperazine bevattende middelen, omdat de anthelmintische effecten van pyrantel en piperazine elkaar kunnen antagoneren. Gelijktijdig gebruik met andere cholinerge stoffen kan leiden tot toxiciteit. Een lintworminfestatie zal zeker terugkeren wanneer de tussengastheren zoals vlooien, muizen, etc. niet worden aangepakt. Parasitaire resistentie tegen een bepaalde klasse van anthelmintica kan zich ontwikkelen na frequent, herhaaldelijk gebruik van anthelmintica uit die klasse. Voor een juiste dosering moet het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk worden bepaald. In geval van accidentele ingestie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. In het kader van goede hygiëne, dienen personen die de tabletten direct aan de hond toedienen, of de tablet aan het hondenvoer toevoegen, na afloop hun handen te wassen. Teratogene effecten, die worden toegeschreven aan hoge doses van febantel, zijn gemeld bij schapen en ratten. Er zijn geen studies uitgevoerd tijdens de vroege dracht in honden. Tijdens de dracht uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de verantwoordelijke dierenarts Het wordt geadviseerd om het product niet te gebruiken bij honden tijdens de eerste 4 weken van de dracht. De aanbevolen dosis dient niet te worden overschreden bij de behandeling van drachtige teven.
Verpakking: Kartonnen doos met 50 tabletten.
Verdere info: Deze informatie is een samenvatting van de bijsluiter.
Raadpleeg voor gebruik de volledige bijsluiter van het product of kijk op Fidin Online Repertorium
Merken: Cazitel
Geschikt Voor: Hond
Probleemgebieden: Dipylidium lintworm, Echinococcus lintworm, Haakwormen, Lintwormen, Spoelwormen, Zweepwormen
Leeftijden: Jong, Senior, Volwassen
Toedieningswijzen: Tabletten/Capsules