Panacur | Pet Paste injector | 5 g

871318404-1111

Panacur Pet Paste voor de behandeling van rondwormen.
Voor de behandeling van Giardia bij de hond.
Voor pups, kittens, honden: 1 gram per 3.75 L.G
Voor volwassen katten: 1 gram per 2.5 kg Lichaamsgewicht.
Injector met 5 gram inhoud.

Fabrikant: MSD (Intervet)

Verkoper: TPC BV

€14.32 12.45

Op voorraad

Meer Info


Doeldier(en): Hond en kat
Leeftijd: Pup, Kitten, Jong, Volwassen, Senior
Toedieningswijze: Pasta voor orale toediening.
Witte tot lichtgrijze, gladde, smeerbare, homogene pasta.
Werkzaam tegen: Spoelwormen, Haakwormen, Zweepwormen, Giardia
Omschrijving: Voor de behandeling van infecties met maagdarmnematoden bij kittens en volwassen katten en bij puppies en volwassen honden. Bij honden bovendien als hulpmiddel bij de controle van de protozo Giardia.
Kittens en volwassen katten:
Infectie met de volgende maagdarmnematoden:
-Toxocara cati (volwassen stadia)
-Ancylostoma tubaeforme (immature en volwassen stadia)
Puppies en volwassen honden:
Infectie met de volgende maagdarmparasieten:
-Toxocara canis (volwassen stadia)
-Ancylostoma caninum (volwassen stadia)
-Uncinaria stenocephala (immature en volwassen stadia)
-Giardia spp.
Contra-indicaties: Niet gebruiken bij drachtige honden tot dag 39.
Niet gebruiken bij drachtige katten.
Het product kan gebruikt worden bij lacterende honden en katten.

Details

Merken: Panacur
Geschikt Voor: Kat & hond
Probleemgebieden: Giardia, Haakwormen, Spoelwormen, Zweepwormen
Leeftijden: Jong, Kitten, Pup, Senior, Volwassen
Toedieningswijzen: Pasta/Olie
Doeldier(en): Hond en kat
Leeftijd: Pup, Kitten, Jong, Volwassen, Senior
Toedieningswijze: Pasta voor orale toediening.
Witte tot lichtgrijze, gladde, smeerbare, homogene pasta.
Werkzaam tegen: Spoelwormen, Haakwormen, Zweepwormen, Giardia
Omschrijving: Voor de behandeling van infecties met maagdarmnematoden bij kittens en volwassen katten en bij puppies en volwassen honden. Bij honden bovendien als hulpmiddel bij de controle van de protozo Giardia.
Kittens en volwassen katten:
Infectie met de volgende maagdarmnematoden:
-Toxocara cati (volwassen stadia)
-Ancylostoma tubaeforme (immature en volwassen stadia)
Puppies en volwassen honden:
Infectie met de volgende maagdarmparasieten:
-Toxocara canis (volwassen stadia)
-Ancylostoma caninum (volwassen stadia)
-Uncinaria stenocephala (immature en volwassen stadia)
-Giardia spp.
Contra-indicaties: Niet gebruiken bij drachtige honden tot dag 39.
Niet gebruiken bij drachtige katten.
Het product kan gebruikt worden bij lacterende honden en katten.
Dosering/Toediening: Panacur PetPaste na het eten direct in de bek toedienen door de pasta uit de injector op de tongbasis te brengen. De pasta kan ook door het voedsel gemengd worden
Elke injector bevat 4,8 gram pasta, overeenkomend met 900 mg fenbendazol. De zuiger heeft 18 instelbare eenheden, waarbij elke eenheid overeenkomt met 50 mg fenbendazol. Het gewenste aantal eenheden wordt verkregen door de doseerring op de zuiger te draaien.
Panacur PetPaste is geschikt voor gebruik bij dieren met een lichaamsgewicht tot 6 kg, ongeacht de leeftijd van het dier. Indien het lichaamsgewicht van het dier meer dan 6 kg is dient meer dan 1 injector gebruikt te worden.
Volwassen katten
De dosering is 75 mg fenbendazol/kg lichaamsgewicht per dag gedurende 2 opeenvolgende dagen.
Een dagelijkse dosering voor 2 kg lichaamsgewicht komt overeen met 3 eenheden op de zuiger. Het doseringsschema is als volgt:
Tot 2 kg lichaamsgewicht: dagelijks 3 eenheden gedurende 2 dagen
2,1 tot 4 kg lichaamsgewicht: dagelijks 6 eenheden gedurende 2 dagen
4,1 tot 6 kg lichaamsgewicht: dagelijks 9 eenheden gedurende 2 dagen
etc
Het lichaamsgewicht van het te behandelen dier dient zo nauwkeurig mogelijk te worden vastgesteld om de benodigde dosering te kunnen berekenen.
Kittens, puppies en volwassen honden
De dosering is 50 mg fenbendazol/kg lichaamsgewicht per dag gedurende 3 opeenvolgende dagen.
Een dagelijkse dosering voor 1 kg lichaamsgewicht komt overeen met 1 eenheid op de zuiger. Het doseringsschema is als volgt:
Tot 0,9 kg lichaamsgewicht: dagelijks 1 eenheid gedurende 3 dagen
1,0 tot 2 kg lichaamsgewicht: dagelijks 2 eenheden gedurende 3 dagen
2,1 tot 3 kg lichaamsgewicht: dagelijks 3 eenheden gedurende 3 dagen
3,1 tot 4 kg lichaamsgewicht: dagelijks 4 eenheden gedurende 3 dagen
4,1 tot 5 kg lichaamsgewicht: dagelijks 5 eenheden gedurende 3 dagen
5,1 tot 6 kg lichaamsgewicht: dagelijks 6 eenheden gedurende 3 dagen
etc.
Vooral in situaties van een zware besmetting kan bij individuele dieren de eliminatie van Ancylostoma tubaeforme bij volwassen katten, Giardia spp. bij honden en ascariden bij met name puppies en kittens onvolledig zijn, waardoor een potentieel infectierisico voor mensen blijft bestaan. Een herhalingsonderzoek dient daarom uitgevoerd te worden en op basis van de resultaten dient zonodig een herhalingsbehandeling gegeven te worden, al naar gelang het oordeel van de dierenarts.
Werkzame bestanddelen: 1 gram pasta voor orale toediening bevat:
Werkzaam bestanddeel:
Fenbendazol: 187,5 mg.
Hulpstoffen:
Methyl-4-hydroxybenzoaat (E 218): 1,7 mg.
Propyl-4-hydroxybenzoaat (E 216): 0,16 mg.
Bijwerkingen: Bij behandelde dieren kan soms braken of lichte diarree optreden in verband met het ontwormen.
Waarschuwingen: Voorkom, voor zover mogelijk, direct huidcontact.
Handen wassen na gebruik.
Personen met een bekende overgevoeligheid voor de werkzame stof of een van de hulpstoffen dienen contact met het diergeneesmiddel te vermijden.
Resistentie van parasieten tegen een bepaalde klasse anthelmintica kan optreden na veelvuldig gebruik van een anthelminticum uit die klasse.
Niet gebruiken bij drachtige honden tot dag 39.
Panacur PetPaste kan gebruikt worden voor de behandeling van drachtige honden gedurende het laatste derde deel van de dracht. Omdat in zeldzame gevallen teratogene effecten, veroorzaakt door de fenbendazol metaboliet oxfendazol, niet geheel kunnen worden uitgesloten, dient dit echter alleen plaats te vinden na een risico/baten beoordeling door de verantwoordelijke dierenarts. Niet gebruiken bij drachtige katten. Het product kan gebruikt worden bij lacterende honden en katten.
Bij honden kan na behandeling met 3 keer de aanbevolen dosering of gedurende 3 keer de aanbevolen behandelingsduur een voorbijgaande inductie van lymfoïde hyperplasie in de maagmucosa waargenomen worden. Deze bevindingen hebben geen enkele klinische relevantie.
Bij katten werden geen aan de behandeling gerelateerde schadelijke effecten gezien na overdosering met hetzelfde doseringsschema.
Verpakking: Witte, niet licht doorlaatbare injector van hoge dichtheid polyethyleen, met 4,8 gram pasta, overeenkomend met 900 mg fenbendazol. De instelbare injector wordt afgesloten met een hoge dichtheid polyethyleen dop.
Verpakkingsgrootte: kartonnen doos met 1 injector.
Verdere info: Deze informatie is een samenvatting van de bijsluiter.
Raadpleeg voor gebruik de volledige bijsluiter van het product of kijk op Fidin Online Repertorium
Merken: Panacur
Geschikt Voor: Kat & hond
Probleemgebieden: Giardia, Haakwormen, Spoelwormen, Zweepwormen
Leeftijden: Jong, Kitten, Pup, Senior, Volwassen
Toedieningswijzen: Pasta/Olie

€14.89 €12.95

€12.36 €10.75