Pulvex Spot-on | 6 pipetten

871583200-0662

Pulvex Spot-on beschermt tegen teken bij honden.
De werkzaamheid houdt tot 4 weken aan.
Dosering: 1 pipet per tot 15 kg Lichaamsgewicht.
Verpakking: van 6 pipetten.

Fabrikant: MSD (Intervet)

Verkoper: TPC BV

€23.86 20.75

Aantal:  
Op voorraad
Doeldier(en): Hond
Leeftijd: Pup, Jong, Volwassen, Senior
Toedieningswijze: Spot-on oplossing.
Heldere, donkergele oplossing.
Werkzaam tegen: Vlooien, Teken
Omschrijving: Bestrijding en preventie van vlooieninfestaties.
Bestrijding en preventie van tekeninfestaties.
Het product kan opgenomen worden in een behandelingsschema voor vlooienallergiedermatitis (VAD).
Een enkelvoudige toediening doodt vlooien en teken en beschermt tegen herinfestatie door vlooien en teken gedurende twee tot vier weken na behandeling.
Contra-indicaties: Niet gebruiken bij pups jonger dan 2 weken.
Niet gebruiken bij katten.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.
Dosering/Toediening: Doseringsschema:
  • Honden van minder dan 15 kg: 1 ml (1 pipet) tussen de schouderbladen.
  • Honden tussen 15 kg en 30 kg: 2 ml, i.e. 1 ml (1 pipet) tussen de schouderbladen en 1 ml (1 pipet) bij de basis van de staart.
  • Honden van 30 kg en meer: 3 ml, i.e. 1 ml (1 pipet) tussen de schouderbladen, 1 ml (1 pipet) bij de basis van de staart en 1 ml (1 pipet) in het midden van de ruglijn.
Gewicht van de hond (kg) Volume product Plaats van toediening Permethrin (mg/kg lichaamsgewicht)
< 15 kg 1 ml 1 ml (1 pipet) tussen de schouderbladen Tussen 286 mg/kg lichaamsgewicht en 47,6 mg/kg lichaamsgewicht bij honden van 2,5 tot 15 kg
15 – 30 kg 2 ml 1 ml (1 pipet) tussen de schouderbladen en 1 ml (1pipet) bij de basis van de staart Tussen 95,3 mg/kg lichaamsgewicht en 47,6 mg/kg lichaamsgewicht bij honden van 15 tot 30 kg
>= 30 kg 3 ml 1 ml (1 pipet) tussen de schouderbladen, 1 ml (1 pipet) bij de basis van de staart en 1 ml (1 pipet) in het midden van de ruglijn Beginnend met 71,5 mg/kg lichaamsgewicht bij honden van 30 kg en afnemend naarmate het gewicht toeneemt
Wijze van toediening:
Open een sachet en verwijder de pipet uit het sachet.
Stap 1: De hond dient te staan voor een gemakkelijke toediening. Houd de pipet met één hand rechtop, op afstand van uw gezicht en druk met de andere hand het puntje open door het te buigen en terug te vouwen.
Stap 2: Duw de haren uit elkaar tot de huid zichtbaar is en plaats het puntje van de pipet tegen de huid tussen de schouderbladen.
Stap 3: (kleine honden): Druk stevig op de pipet en dien de gehele inhoud rechtstreeks op de huid toe.
Stap 4: (grotere honden): De gehele inhoud van de pipetten dient gelijkmatig te worden toegediend op twee verschillende plekken langs de ruglijn vanaf de schouder tot aan de staartbasis.
Breng het product direct op de huid aan. Alleen aanbrengen op intacte huid.
Aanhoudend, intensief contact met water moet vermeden worden. In geval van frequent watercontact kan de bescherming verminderen. In deze gevallen kan de behandeling op zijn vroegst 7 dagen na de voorgaande behandeling worden herhaald.
Werkzame bestanddelen: Per ml:
Werkzaam bestanddeel:
Permethrin: 715 mg.
Hulpstof:
1-methoxypropaan-2-ol tot 1 ml.
Bijwerkingen: In zeldzame gevallen zijn reacties op de plaats van toediening en/of overgevoeligheidsreacties van de huid (dat wil zeggen roodheid, jeuk en haarverlies) gemeld. Gangbare symptomen kunnen verlies van eetlust, braken, vermoeidheid, excitatie, tremoren, convulsies en/of ataxie zijn. De effecten verdwijnen vaak binnen een paar uren indien de hond gewassen wordt met water en shampoo. Raadpleeg in ernstige gevallen een dierenarts.
Waarschuwingen: Het vasthechten van een enkele teek kan niet uitgesloten worden.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
Permethrin is extreem giftig voor katten. Ter voorkoming dat katten per ongeluk in contact komen met het product, moeten katten weggehouden worden van behandelde honden totdat de behandelde plek droog is. Zorg ervoor dat katten de toedieningsplaats van een behandelde hond niet likken. Raadpleeg onmiddellijk een dierenarts wanneer dit toch gebeurt.
Omdat permethrin giftig is voor waterorganismen mag een behandelde hond niet in contact komen met oppervlaktewater gedurende ten minste 24 uur na behandeling.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient:
Vermijd contact met de huid. Was de handen na toediening.
Vermijd contact met de ogen. Spoel met overvloedig water als het product in aanraking met de ogen is gekomen.
Onmiddellijk afwassen met water en zeep na morsen op de huid.
Raak de behandelde plaats niet aan gedurende 3-6 uur na behandeling. Het wordt daarom aanbevolen de dieren 's avonds te behandelen. Recent behandelde dieren mogen niet slapen in hetzelfde bed als hun eigenaar; dit geldt in het bijzonder voor kinderen.
Personen die het product frequent toedienen, bijvoorbeeld fokkers of personeel in kennels, dienen neopreen of nitril handschoenen te dragen, met een minimumdikte van 3 mm.
Gebruik tijdens dracht of lactatie:
Teratologische studies bij laboratoriumdieren geven aan dat zowel permethrin als 1-methoxypropaan-2-ol geen teratogene risico’s heeft. Het gebruik van het product tijdens dracht of lactatie is niet onderzocht bij de hond.
Indien nodig dienen drachtige teven enige tijd voor het werpen behandeld te worden, om blootstelling van pasgeboren pups aan het product tot een minimum te beperken.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Niet gelijktijdig gebruiken met andere insecticiden zoals andere pyrethroïden, or­ga­no­fos­for­ver­bin­dingen of carbamaten.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
Honden behandeld met vier keer de aanbevolen dosis vertoonden geen bijwerkingen.
Onverenigbaarheden:
Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel.
Verpakking: Kartonnen doos met spot-on applicatoren bestaande uit pipetten à 1 ml. De pipet bestaat uit een blister film (polypropyleen/cyclisch-olefin-copolymeer/polypropyleen) en een lidstock folie (aluminium/polypropyleen geco-extrudeerd) verpakt in kindveilige aluminium sachets.
6 x 1 ml.
Verdere info: Deze informatie is een samenvatting van de bijsluiter.
Raadpleeg voor gebruik de volledige bijsluiter van het product of kijk op Fidin Online Repertorium
Merken: Pulvex (Hond)
Geschikt Voor: Hond
Probleemgebieden: Teken, Vlooien
Leeftijden: Volwassen, Jong, Pup, Senior
Toedieningswijzen: Spot-on Pipet