Seresto band Kat | 38 cm

400722103-5442

Seresto halsband Kat ter bestrijding van vlooien en diverse tekensoorten bij de kat.
Blijft werkzaam tegen vlooien en teken gedurende maximaal 8 maanden.
Band met een lengte van 38 cm.

Fabrikant: Bayer Healthcare (Animal Health)

Verkoper: OTC health BV

€28.87 €25.10

Op voorraad

Meer Info


Doeldier(en): Kat
Leeftijd: Kitten, Jong, Volwassen, Senior
Toedieningswijze: Grijze, geurloze halsband.
Werkzaam tegen: Vlooien, Teken
Omschrijving: Behandeling en preventie van vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis)gedurende 7 tot 8 maanden. De werzaamheid tegen vlooien start onmiddellijk na het aanbrengen van de halsband. Bechermt de directe omgeving van het dier tegen ontwikkeling van vlooienlarven gedurende 8 maanden. Het product kan gebruikt worden als deel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatiitis (VAD) Het product heeft een persiterende acaricide(dodende) werkazaamheid tegen tekeninfestaties gedurende 8 maanden. Het is werkzaam tegen larven, nymfen en volwassen teken. Het is mogelijk dat teken die voorafgaand aan de behandeling reeds aanwezig waren op de kat, niet binnen 48 uur na het aanbrengen van de halsband gedood worden en vastgehecht en zichtbaar blijven. Daarom wordt aanbevolen om teken die al op de kat zitten op het tijdstip van aanbrengen, te verwijderen. De preventie van besmettingen met nieuwe teken start binnen twee dagen na het aanbrengen van de halsband.
Behandeling van bijtende/zuigende luizeninfestaties.
De halsband kan het best worden aangebracht voor het begin van het vlooien- of tekenseizoen.
Contra-indicaties: De Seresto halsband mag niet aangebracht worden bij kittens jonger dan 10 weken. Niet gebruiken in geval van een bekende overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen.

Details

Merken: Seresto
Geschikt Voor: Kat
Probleemgebieden: Teken, Vlooien
Leeftijden: Volwassen
Toedieningswijzen: Halsband
Doeldier(en): Kat
Leeftijd: Kitten, Jong, Volwassen, Senior
Toedieningswijze: Grijze, geurloze halsband.
Werkzaam tegen: Vlooien, Teken
Omschrijving: Behandeling en preventie van vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis)gedurende 7 tot 8 maanden. De werzaamheid tegen vlooien start onmiddellijk na het aanbrengen van de halsband. Bechermt de directe omgeving van het dier tegen ontwikkeling van vlooienlarven gedurende 8 maanden. Het product kan gebruikt worden als deel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatiitis (VAD) Het product heeft een persiterende acaricide(dodende) werkazaamheid tegen tekeninfestaties gedurende 8 maanden. Het is werkzaam tegen larven, nymfen en volwassen teken. Het is mogelijk dat teken die voorafgaand aan de behandeling reeds aanwezig waren op de kat, niet binnen 48 uur na het aanbrengen van de halsband gedood worden en vastgehecht en zichtbaar blijven. Daarom wordt aanbevolen om teken die al op de kat zitten op het tijdstip van aanbrengen, te verwijderen. De preventie van besmettingen met nieuwe teken start binnen twee dagen na het aanbrengen van de halsband.
Behandeling van bijtende/zuigende luizeninfestaties.
De halsband kan het best worden aangebracht voor het begin van het vlooien- of tekenseizoen.
Contra-indicaties: De Seresto halsband mag niet aangebracht worden bij kittens jonger dan 10 weken. Niet gebruiken in geval van een bekende overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen.
Dosering/Toediening: Eén halsband Seresto van 38 cm per kat. Haal de halsband uit de beschermende verpakking, ontrol en verwijder de plastic pinnetjes aan de binnenkant van de halsband. Breng de halsband losjes aan rond de nek van de kat en schuif de overmaat door de lus en knip dit stuk af, op 2 cm na. Gedurende de eerste dagen na het aanbrengen van de halsband dient de eigenaar de huid rond de halsband te controleren teneinde zich ervan te verzekeren dat de halsband niet te strak zit (een ruimte van twee vingers tussen halsband en nek is aanbevolen). De halsband dient continu gedragen te worden. De halsband is werkzaam ongeacht het dier in beweging is of rust. De werkzaamheid tegen vlooien en teken vangt aan onmidelijk na het aanbrengen van de halsband en houdt tot 8 maanden aan.
Werkzame bestanddelen: Een halsband van 38 cm (12,5g) bevat 1,25 g imidacloprid en 0,56 g flumethrine. De halsband bevat de kleurstoffen titaandioxide (E171) en zwart ijzeroxide (E172).
Bijwerkingen: Tijdens de eerste dagen na aanbrengen kan er bij dieren die niet gewend zijn een halsband te dragen, incidenteel een lichte jeuk en/of roodheid worden waargenomen. Zorg ervoor dat de halsband niet te strak zit.
Ter hoogte van de toedieningsplaats kunnen zich licht haarverlies en milde huireacties voordoen, wat doorgaans binnen 1 tot 2 weken verdwijnt zonder dat de halsband hoeft te worden verwijderd. In bepaalde gevallen kan het tijdelijk verwijderen van de halsband aangewezen zijn, totdat de symptomen verdwenen zijn.
Aanvankelijk kunnen bij katten, in zeldzame gevallen, lichte en voorbijgaande reacties zoals depressie, verandering van de voedselinname, speekselsvloed, braken en diarree voorkomen. Zoals met andere topicale toepassingen, kan allergische contactdermatitis voorkomen bij overgevoelige dieren.
Waarschuwingen: Uit laboratoriumstudies met zowel flumethrine als imidacloprid bij ratten en konijnen zijn er geen effecten op vruchtbaardheid of reproductie naar voren gekomen en ook geen treatogene of foetotoxische effecten.De veiligheid van het diergeneesmiddel is echter niet aangetoond bij doeldieren gedurende dracht of lactatie en aangezien er geen gegevens beschikbaar zijn, wordt het gebruik van het product niet aanbevolen bij drachtige of lacterende poezen. Gezien de aard van de halsband is overdosering onwaarschijnlijk en zijn er geen overdoseringssymptomen te verwachten. Seresto halsband voor katten is enkel bestemd voor uitwendig gebruik. Bewaar het zakje met de halsband in de buitenverpakking tot gebruik. Vermijd overmatig contact met de halsband gedurende het aanbrengen. Na het aanbrengen de handen grondig wassen. Personen die overgevoelig zijn tegenover de bestanddelen van de halsband dienen contact met de halsband te vermijden. Vermijd dat kinderen met de halsband spelen. Dit product dient niet in waterlopen terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen
Verpakking: Verpakking met 1 band.
Verdere info: Deze informatie is een samenvatting van de bijsluiter.
Raadpleeg voor gebruik de volledige bijsluiter van het product of kijk op Fidin Online Repertorium
Merken: Seresto
Geschikt Voor: Kat
Probleemgebieden: Teken, Vlooien
Leeftijden: Volwassen
Toedieningswijzen: Halsband

€34.50 €30.00

€36.22 €31.50