Bolfo Gold 40 | Kat tot 4 kg | 4 pipetten

400722101-8186

Preventie en behandeling van vlooien bij de kat.

Bolfo Gold Kat voor de preventie en de behandeling van vlooien bij katten.

  • Op de kat aanwezige vlooien worden gedood binnen één dag na toediening
  • Een behandeling beschermt tegen een vlooienbesmetting gedurende 3 tot 4 weken
  • Vlooienlarven in de omgeving van een behandeld dier kunnen worden gedood

Het product kan gebruikt worden bij vlooienallergiedermatitis.
Druppels in de nek (spot-on).

Fabrikant: Bayer Healthcare (Animal Health)

Verkoper: Esscentuals BV

€23.58 20.50

Aantal:  
Op voorraad
Doeldier(en): Katten.
Leeftijd: Jong, Volwassen, Senior
Toedieningswijze: Spot-on oplossing.
Heldere gele tot lichtbruine oplossing.
Werkzaam tegen: Vlooien
Omschrijving: Voor de preventie en de behandeling van vlooien bij katten van minder dan 4 kg.
Voor katten van 4 kg lichaamsgewicht en meer, gebruik Bolfo® Gold vlooiendruppels kat 80.
Vlooien bij katten worden gedood binnen de dag na behandeling. Een éénmalige behandeling beschermt tegen een verdere vlooienbesmetting gedurende 3 tot 4 weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis.
Contra-indicaties: Niet gespeende kittens van minder dan 8 weken oud niet behandelen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van dit product.
Dosering/Toediening: Dosering en Behandelingsschema
Kat (kg lichaamsgewicht) Product Aantal pipetten Imidacloprid (mg/kg lichaamsgewicht)
< 4 kg Bolfo® Gold vlooiendruppels kat 40 1 x 0,4 ml minimaal 10
>= 4 kg Bolfo® Gold vlooiendruppels hond 80 1 x 0,8 ml minimaal 10

Herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooien in de omgeving kan gedurende 6 weken of langer na de aanvang van de behandeling aanhouden. Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de graad van vlooien in de omgeving. Om de besmetting in de
omgeving van het dier te reduceren, wordt bijkomend een behandeling van de omgeving tegen volwassen vlooien en de ontwikkelingsstadia ervan aanbevolen.
Het product blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na blootstelling aan hevige regen. Evenwel kan een herbehandeling noodzakelijk worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooien in de omgeving.
In die gevallen niet vaker opnieuw toedienen dan eenmaal per week.
Wijze van toediening
Neem een pipet uit de verpakking. Houd de pipet rechtop, draai en verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje terug verwijderen.
Druk de haren op de nek van de kat ter hoogte van de schedelbasis uit elkaar totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen.
Het product heeft een bittere smaak en speekselen kan occasioneel optreden wanneer de kat likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten. De toediening aan de schedelbasis minimaliseert de gelegenheid voor de kat om aan het product te likken.
Enkel aanbrengen op onbeschadigde huid. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.
Werkzame bestanddelen: Werkzaam bestanddeel:
Imidacloprid 40 mg/pipet (0,4 ml van een 10% oplossing)
Hulpstoffen:
Butylhydroxytolueen (E321) 0,4 mg/pipet
Zie rubriek 6.1 voor de volledige lijst van hulpstoffen.
Bijwerkingen: Het product heeft een bittere smaak en speekselen kan occasioneel optreden wanneer de kat likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten (zie rubriek 4.9: ‘Dosering en wijze van toediening’).
In zeer zeldzame gevallen kunnen huidreacties zoals haarverlies, roodheid, jeuk en huidletsels optreden. Agitatie werd ook gerapporteerd. Heel uitzonderlijk werden bij katten ook overvloedig speekselen en zenuwverschijnselen zoals incoördinatie, tremor en depressie gerapporteerd.
Waarschuwingen: Geen
Verpakking: Geen
Verdere info: Geen
Merken: Bolfo Gold
Geschikt Voor: Kat
Probleemgebieden: Vlooien
Gewichten: tot 4 kg
Leeftijden: Jong, Senior, Volwassen
Toedieningswijzen: Spot-on Pipet