Indoor-X ongediertespray | 400 ml

871407600-4245

Indoor-X ongediertespray doodt vlooien, vlooienlarven in huis, gedurende 4-6 weken na behandeling.
Voor gebruik als omgevingsspray.
Spuitbus van 400 ml.
Flacon is voldoende voor een oppervlakte van ongeveer 120 m2.

Fabrikant: Virbac

Verkoper: F & C BV

€13.40 11.65

Aantal:  
Op voorraad
Doeldier(en): Hond, Kat
Leeftijd: Pup, Kitten, Jong, Volwassen, Senior.
Toedieningswijze: Omgevingsspray.
Werkzaam tegen: Vlooien.
Omschrijving: Bestrijding van vlooien, vlooienlarven en andere kruipende insecten in huis.
Contra-indicaties: Niet toepassen op plaatsen waar kinderen van 0-4 jaar kunnen komen.
Dosering/Toediening: Het middel is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere plaatsen waar insecten zich schuilhouden. Voor de behandeling alle huisdieren uit de te behandelen ruimte verwijderen. Houdt of richt het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaatsen en breng een hoeveelheid aan totdat deze plaatsen zichtbaar vochtig zijn. Behandel ook de moeilijk bereikbare plaatsen, dus ook achter en onder kasten, koelkast, radiatoren en apparatuur. Voor de behandeling de te behandelen oppervlakken eerst stofzuigen. Spuit dan op een afstand van ongeveer 20 cm zonder slangetje gelijkmatig over de te behandelen plaats door met een zwaaiende beweging het oppervlak licht te bevochtigen. Nooit te grote oppervlakken (wanden of vloeren) behandelen. Bij pleksgewijze toepassing is de inhoud van 1 flacon voldoende voor een oppervlakte van ongeveer 120 m2. Het middel blijft 4-6 weken na de bespuiting werkzaam. Voor een goede werking tegen de meeste insecten is een zekere werkingsduur gewenst. Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel mogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen van de behandeling is geboden. Ruimten waarin de behandeling heeft plaatsgevonden enige tijd grondig ventileren.
Werkzame bestanddelen: Bevat per ml 0,25% permethrin en 0,05% tetramethrin.
Bijwerkingen: Geen.
Waarschuwingen: Niet toepassen op plaatsen waar kinderen van 0-4 jaar kunnen komen. Kleine kinderen kunnen door hand-mondcontact het insecticide via de mond opnemen. Dit kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen (ook in de weken na de bespuiting, omdat het middel op de behandelde plekken meerdere weken werkzaam blijft). Buiten bereik van kinderen bewaren. Permethrin en tetramethrin kunnen eventueel een allergische reactie veroorzaken. Uitsluitend pleksgewijs toepassen en direct contact met voedingsmiddelen voorkomen. Niet op huisdieren toepassen. Gebruik daarvoor een voor dat doel geregistreerd middel. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Niet toepassen op plaatsen waar voedsel wordt bereid en in apparaten die bij bereiding van voedsel worden gebruikt. Aquaria en vogelkooien goed afdekken en aquariumpompen uitschakelen. Niet op planten spuiten. Zeer licht ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Spuitnevel niet inademen. Na toepassing handen wassen. Aanraking met de huid vermijden. Afval niet in de gootsteen werpen, maar afvoeren en verwerken als klein chemisch afval. Niet spuiten op gepolitoerde oppervlakten of kunststof.
Verpakking: Aerosol à 400 ml.
Verdere info: Deze informatie is een samenvatting van de bijsluiter.
Raadpleeg voor gebruik de volledige bijsluiter van het product of kijk op Fidin Online Repertorium
Merken: Indoor-X
Geschikt Voor: Kat & hond
Probleemgebieden: Vlooien
Leeftijden: Volwassen
Toedieningswijzen: Spray