Frontline Combo Hond L | 20-40 kg | 6 pipetten

871394240-2482

Frontline Combo Hond L voor behandeling en preventie van vlooien, teken en bijtende luizen.
Werkzaam tegen vlooien gedurende 8 weken, beschermt tegen teken gedurende 4 weken.
Ook werkzaam tegen de eieren en larven van vlooien in de omgeving.
Spot-on (druppels in de nek).
Geschikt voor honden van 20-40 kg.
Verpakking: 6 pipetten.

Fabrikant: Merial

Verkoper: TPC BV

€41.34 35.95

Op voorraad

Meer Info


Doeldier(en): Hond
Leeftijd: Jong, Volwassen, Senior.
Toedieningswijze: Spot On oplossing. Helder amberkleurige oplossing.
Werkzaam tegen: Vlooien, Teken, Luizen
Omschrijving: Voor de behandeling van honden van 20 tot 40 kg lichaamsgewicht: Tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken en/of bijtende luizen. - Behandeling van infestaties met vlooien. De insecticide werkzaamheid tegen nieuwe infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 8 weken aan. Preventie van de vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren (ovicide werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werden gelegd door volwassen vlooien gedurende 8
weken na toediening. - Behandeling van infestaties met teken. Het product heeft een persisterende acaricide werking tot 4 weken tegen teken. - Behandeling van infestaties met bijtende luizen. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een programma ter bestrijding van door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis (FAD).
Contra-indicaties: In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan puppies jonger dan 8 weken oud. Niet gebruiken bij zieke (bv. systemische ziekten, koorts) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. Dit product is specifiek ontwikkeld voor honden.
Niet gebruiken bij katten, daar dit tot overdosering kan leiden.

Details

Merken: Frontline Combo
Geschikt Voor: Hond
Probleemgebieden: Luizen, Teken, Vlooien
Gewichten: 25 tot 40 kg
Leeftijden: Jong, Senior, Volwassen
Toedieningswijzen: Spot-on Pipet
Doeldier(en): Hond
Leeftijd: Jong, Volwassen, Senior.
Toedieningswijze: Spot On oplossing. Helder amberkleurige oplossing.
Werkzaam tegen: Vlooien, Teken, Luizen
Omschrijving: Voor de behandeling van honden van 20 tot 40 kg lichaamsgewicht: Tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken en/of bijtende luizen. - Behandeling van infestaties met vlooien. De insecticide werkzaamheid tegen nieuwe infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 8 weken aan. Preventie van de vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren (ovicide werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werden gelegd door volwassen vlooien gedurende 8
weken na toediening. - Behandeling van infestaties met teken. Het product heeft een persisterende acaricide werking tot 4 weken tegen teken. - Behandeling van infestaties met bijtende luizen. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een programma ter bestrijding van door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis (FAD).
Contra-indicaties: In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan puppies jonger dan 8 weken oud. Niet gebruiken bij zieke (bv. systemische ziekten, koorts) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. Dit product is specifiek ontwikkeld voor honden.
Niet gebruiken bij katten, daar dit tot overdosering kan leiden.
Dosering/Toediening: Eén pipet van 2,68 ml (L) per hond van 20 tot 40 kg lichaamsgewicht, overeenkomend met de minimaal aanbevolen dosis van 6,7 mg fipronil per kg en 6 mg (S)-methopreen per kg, voor lokale toepassing op de huid. In afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken.
Methode van toediening: Houd de pipet rechtop. Tik tegen het smalle deel van de pipet om ervoor te zorgen dat de inhoud in het onderste deel van de pipet blijft. Breek het topje van de pipet af. De haren dienen aan de basis van de nek voor de schouderbladen opzij te worden geduwd tot de huid zichtbaar is. Plaats de top van de pipet op de huid en druk er een aantal keren op om de inhoud volledig en direct op de huid op één plaats aan te brengen. Voorbijgaande veranderingen van de vacht (geklitte/vettige haren) kunnen op de toedieningsplaats waargenomen worden.
Werkzame bestanddelen: Fipronil 10% (w/v), (S)-methopreen 9% (w/v), excipiens q.s 1 pipet.
Bijwerkingen: Onder de zeer zeldzame vermoedelijke bijwerkingen werden voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplaats (verkleuring van de huid, lokaal haarverlies, jeuk, roodheid) en algemene jeuk of haarverlies gemeld na gebruik. Overmatig speekselen, omkeerbare neurologische symptomen (overgevoeligheid, depressie, andere nerveuze symptomen), braken of ademhalingssymptomen werden opgemerkt na gebruik. Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen worden opgemerkt, hoofdzakelijk te wijten aan het oplosmiddel. Niet overdoseren.
Waarschuwingen: Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is: Baden/onderdompelen in water binnen 2 dagen na toediening van het product en meer dan eens per week baden moeten worden vermeden, daar er geen studie is uitgevoerd om te onderzoeken hoe dit de werkzaamheid van het product beïnvloedt. Verzorgende shampoos kunnen vóór de behandeling worden gebruikt, maar verminderen de beschermingsduur tegen vlooien tot ongeveer 5 weken wanneer wekelijks toegepast na toepassing van het product. Wekelijks baden met een 2% chloorhexidine gemedicineerde shampoo had geen invloed op de werkzaamheid tegen vlooien gedurende een 6 weken lange studie.
Laat honden niet toe te zwemmen in waterlopen binnen 2 dagen na toediening. Er kan een aanhechting voorkomen van enkele teken. Hierdoor kan de overdracht van infectieuze ziekten onder ongunstige omstandigheden niet volledig worden uitgesloten. Vlooien van huisdieren infesteren vaak de mand van het dier, de inhoud en de gewoonlijke rustplaatsen zoals tapijten en meubilair die moeten worden behandeld, in geval van een massale infestatie en bij de aanvang van de bestrijdingsmaatregelen, met een gepast bestrijdingsmiddel en door regelmatig stofzuigen.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren: Vermijd contact met de ogen van het dier.
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het product op een plaats wordt toegediend waar het niet kan worden opgelikt en ervoor te zorgen dat dieren elkaar niet likken na de behandeling.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient: Dit product kan irritatie van de slijmvliezen, huid en ogen veroorzaken, daarom moet contact van het product met de mond, huid en ogen worden vermeden. Dieren en toedieners met een bekende overgevoeligheid voor insecticiden of alcohol moeten contact met Frontline Combo Spot On Hond vermijden. Vermijd contact van de inhoud van de pipet met de vingers. Indien dit optreedt, de handen wassen met zeep en water. Na accidentele blootstelling moet het oog zorgvuldig met zuiver water worden gespoeld. Handen wassen na gebruik. Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is en kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is. Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet tijdens de dag te behandelen, maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren, en in het bijzonder bij kinderen. Tijdens de toepassing niet roken, drinken of eten.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg: Het product kan gebruikt worden tijdens de dracht en lactatie.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota): Er werden geen ongewenste effecten waargenomen in de veiligheidsstudies bij doeldieren na een behandeling met het 5-voudige van de aanbevolen dosering bij puppies van 8 weken, groeiende honden en honden die ongeveer 2 kg wogen. Het risico van optreden van ongewenste effecten (zie rubriek Bijwerkingen) kan echter stijgen wanneer overgedoseerd wordt. Dieren moeten dus altijd met de juiste pipetgrootte overeenkomend het lichaamsgewicht worden behandeld.
Verpakking: Aard van de primaire verpakkingscomponenten: Een groene pipet bestaande uit een hittegevormd omhulsel (polypropyleen en polyacrylonitril-methylaat copolymeer) en een dunne laag (polyethyleen terephthalaat, aluminium en een polyacrylonitril-methylaat copolymeer). Presentaties: Blisterkaart met 1 pipet van 2,68 ml (met afbreekbare tip). Doosje met 1 blisterkaart met 3 pipetten van 2,68 ml (met afbreekbare tip). Doosje met 2 blisterkaarten met elk 3 pipetten van 2,68 ml (met afbreekbare tip).
Verdere info: Deze informatie is een samenvatting van de bijsluiter.
Raadpleeg voor gebruik de volledige bijsluiter van het product of kijk op Fidin Online Repertorium
Merken: Frontline Combo
Geschikt Voor: Hond
Probleemgebieden: Luizen, Teken, Vlooien
Gewichten: 25 tot 40 kg
Leeftijden: Jong, Senior, Volwassen
Toedieningswijzen: Spot-on Pipet