Frontline Spot-on Hond S | 2-10 kg | 6 pipetten

871394238-2890

Frontline Spot-on Hond S voor behandeling en preventie van vlooien, teken en bijtende luizen.
Werkzaam tegen vlooien gedurende 8 tot 12 weken, beschermt tegen teken gedurende 4 weken.
Spot-on (druppels in de nek).
Geschikt voor honden van 2-10 kg.
Verpakking: 6 pipetten.

Fabrikant: Merial

Verkoper: TPC BV

€31.34 €27.25

Op voorraad

Meer Info


Doeldier(en): Hond
Leeftijd: Jong, Volwassen, Senior.
Toedieningswijze: Spot on oplossing.
Werkzaam tegen: Vlooien, Teken, Luizen.
Omschrijving: Bestrijding van vlooien. Bestrijding van bijtende luizen. Bestrijding van teken. Frontline Spot On Hond kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis.
Contra-indicaties: In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan puppies jonger dan 8 weken oud en/of aan puppies die minder dan 2 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. Dit product is specifiek ontwikkeld voor honden. Niet gebruiken bij katten, daar dit tot overdosering kan leiden.

Details

Merken: Frontline Spot-on
Geschikt Voor: Hond
Probleemgebieden: Luizen, Teken, Vlooien
Gewichten: tot 4 kg, 4 tot 10 kg
Leeftijden: Jong, Senior, Volwassen
Toedieningswijzen: Spot-on Pipet
Doeldier(en): Hond
Leeftijd: Jong, Volwassen, Senior.
Toedieningswijze: Spot on oplossing.
Werkzaam tegen: Vlooien, Teken, Luizen.
Omschrijving: Bestrijding van vlooien. Bestrijding van bijtende luizen. Bestrijding van teken. Frontline Spot On Hond kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis.
Contra-indicaties: In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan puppies jonger dan 8 weken oud en/of aan puppies die minder dan 2 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. Dit product is specifiek ontwikkeld voor honden. Niet gebruiken bij katten, daar dit tot overdosering kan leiden.
Dosering/Toediening: Dosering: 1 pipet Frontline Spot On Hond S van 0,67 ml per hond tot 10 kg lichaamsgewicht;
1 pipet Frontline Spot On Hond M van 1,34 ml per hond van 10 tot 20 kg lichaamsgewicht;
1 pipet Frontline Spot On Hond L van 2,68 ml per hond van 20 tot 40 kg lichaamsgewicht;
1 pipet Frontline Spot On Hond XL van 4,02 ml per hond van 40 tot 60 kg lichaamsgewicht.
Gebruik voor honden met een lichaamsgewicht tussen 60 en 80 kg 1 pipet Frontline Spot On Hond XL van 4,02 ml en 1 pipet Frontline Spot On Hond M van 1,34 ml.
In afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken. In geval van een infectie met Trichodectes canis is een tweede behandeling na 4 weken noodzakelijk.
Toedieningswijze: Uitwendig op de huid, tussen de schouderbladen.
Gebruiksaanwijzing: Breek het topje van de spot-on pipet af langs de breuklijn. Breng de inhoud aan tussen de schouderbladen, bij voorkeur op twee plaatsen. Duw de haren opzij tot de huid zichtbaar is. Plaats de top van de pipet op de huid en druk de pipet een aantal keren goed in zodat de totale inhoud ervan op de huid komt. Let er op dat de inhoud van de pipet niet in aanraking komt met de vingers. Werkingsduur: De werkingsduur tegen vlooien bedraagt 5 weken tot maximaal 3 maanden. De werkingsduur tegen teken bedraagt maximaal 4 weken.
Werkzame bestanddelen: Per ml: Fipronil 100 mg.
Bijwerkingen: Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen worden opgemerkt, hoofdzakelijk te wijten aan het oplosmiddel. Onder de uitzonderlijk zeldzame vermoedelijke bijwerkingen werden voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplaats (verkleuring van de huid, lokaal haarverlies, jeuk, roodheid) en algemene jeuk of haarverlies gemeld na gebruik. Uitzonderlijk werden overmatig speekselen, omkeerbare neurologische symptomen (overgevoeligheid, depressie, nerveuze symptomen), braken of ademhalingssymptomen opgemerkt na gebruik.
Waarschuwingen: Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg : Kan tijdens de dracht en/of lactactie worden gebruikt.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:  Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het product op een plaats wordt toegediend waar het niet opgelikt kan worden en ervoor te zorgen dat dieren elkaar niet likken na de behandeling. Baden/onderdompelen in water binnen 2 dagen na toediening van het product en meer dan eens per week baden moeten vermeden worden, daar er geen studie werd uitgevoerd om te onderzoeken hoe dit de werkzaamheid van het product beïnvloedt. Verzorgende shampoos kunnen vóór de behandeling gebruikt worden, maar verminderen de beschermingsduur tegen vlooien tot ongeveer 5 weken wanneer wekelijks toegepast na toepassing van het product. Wekelijks baden met een 2% chloorhexidine gemedicineerde shampoo had geen invloed op de werkzaamheid tegen vlooien gedurende een 6 weken lange studie. Laat honden niet zwemmen in waterlopen binnen 2 dagen na toediening. Er kan een aanhechting voorkomen van een enkele teek. Hierdoor kan de overdracht van infectieuze ziekten onder ongunstige omstandigheden niet volledig uitgesloten worden. Vlooien van huisdieren infesteren vaak de mand van het dier, de inhoud en de gewoonlijke rustplaatsen zoals tapijten en meubilair die behandeld moeten worden, in geval van een massale infestatie en bij de aanvang van de bestrijdingsmaatregelen, met een gepast bestrijdingsmiddel en door regelmatig stofzuigen. Niet overdoseren.
Speciale waarschuwingen voor elke diersoort: Vermijd contact met de ogen van het dier. Aanbevolen wordt alle aanwezige dieren te behandelen.
Overdosering: Er werden geen ongewenste effecten waargenomen in de veiligheidsstudies bij doeldieren na een behandeling met het 5-voudige van de aanbevolen dosering bij puppies ouder dan 8 weken, groeiende honden en honden die ongeveer 2 kg wogen. Het risico van optreden van ongewenste effecten (zie rubriek Bijwerkingen) kan echter stijgen wanneer overgedoseerd wordt. Dieren moeten dus altijd met de juiste pipetgrootte overeenkomend het lichaamsgewicht behandeld worden.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient: Dit product kan irritatie van de slijmvliezen en ogen veroorzaken, daarom moet contact van het product met de mond en ogen vermeden worden. Dieren en toedieners met een bekende overgevoeligheid voor insecticiden of alcohol moeten contact met Frontline Spot On Hond S vermijden. Vermijd contact van de inhoud van de pipet met de vingers. Indien dit optreedt, de handen wassen met zeep en water. Na accidentele blootstelling moet het oog zorgvuldig met zuiver water worden gespoeld.
Handen wassen na gebruik. Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is, en kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is. Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet tijdens de dag te behandelen, maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren, en in het bijzonder bij kinderen. Tijdens de toepassing niet roken, drinken of eten. Behandelde dieren niet in contact laten komen met leder, geverfde of verniste oppervlakten voordat de vacht droog is, omdat incidenteel kleurveranderingen kunnen voorkomen bij contact met het niet opgedroogde product.
Verpakking: Blauwe plastic pipetten van: 0,67 ml (S), 1,34 ml (M), 2,68 ml (L) of 4,02 ml (XL); Verpakking: 1 pipet per blisterverpakking of 3, 6, 9 of 12 pipetten in een kartonnen doosje (3 pipetten per blisterverpakking).
Verdere info: Deze informatie is een samenvatting van de bijsluiter.
Raadpleeg voor gebruik de volledige bijsluiter van het product of kijk op Fidin Online Repertorium
Merken: Frontline Spot-on
Geschikt Voor: Hond
Probleemgebieden: Luizen, Teken, Vlooien
Gewichten: tot 4 kg, 4 tot 10 kg
Leeftijden: Jong, Senior, Volwassen
Toedieningswijzen: Spot-on Pipet