Frontline Combo Kat | 6 pipetten

871394240-1447

Frontline Combo Kat voor behandeling en preventie van vlooien, teken en bijtende luizen.
Werkzaam tegen vlooien gedurende 4 weken, beschermt tegen teken gedurende 2 weken.
Ook werkzaam tegen de eieren en larven van vlooien in de omgeving.
Spot-on (druppels in de nek).
Geschikt voor katten vanaf 1 kg.
Verpakking: 6 pipetten.

Fabrikant: Merial

Verkoper: TPC BV

€31.97 27.80

Op voorraad

Meer Info


Doeldier(en): Katten en fretten.
Leeftijd: Jong, Volwassen, Senior.
Toedieningswijze: Spot On oplossing. Helder amberkleurige oplossing.
Werkzaam tegen: Vlooien, Teken, Luizen
Omschrijving: Voor katten: - Tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken en/of bijtende luizen. - Eliminatie van vlooien . De insecticide werkzaamheid tegen nieuwe infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 4 weken aan. Preventie van de vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren (ovicide werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werden gelegd door volwassen vlooien gedurende 6 weken na toediening. - Eliminatie van teken. Het product heeft een persisterende acaricide werking tot 2 weken tegen teken (gebaseerd op experimentele gegevens). - Eliminatie van bijtende luizen. Het product kan worden gebruikt als onderdeel van een programma ter bestrijding van door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis (FAD). Voor fretten: - Tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken. - Eliminatie van vlooien. De insecticide werkzaamheid tegen nieuwe infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 4 weken aan. Preventie van de vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren (ovicide werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werden gelegd door volwassen vlooien. - Eliminatie van teken. Het product heeft een persisterende acaricide werking gedurende 4 weken tegen teken (gebaseerd op experimentele gegevens).
Contra-indicaties: In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan kittens jonger dan 8 weken oud en/of aan kittens die minder dan 1 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. In afwezigheid van studies wordt het gebruik van dit product niet aanbevolen bij niet doeldiersoorten.

Details

Merken: Frontline Combo
Geschikt Voor: Kat
Probleemgebieden: Vlooien
Leeftijden: Volwassen
Toedieningswijzen: Spot-on Pipet
Doeldier(en): Katten en fretten.
Leeftijd: Jong, Volwassen, Senior.
Toedieningswijze: Spot On oplossing. Helder amberkleurige oplossing.
Werkzaam tegen: Vlooien, Teken, Luizen
Omschrijving: Voor katten: - Tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken en/of bijtende luizen. - Eliminatie van vlooien . De insecticide werkzaamheid tegen nieuwe infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 4 weken aan. Preventie van de vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren (ovicide werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werden gelegd door volwassen vlooien gedurende 6 weken na toediening. - Eliminatie van teken. Het product heeft een persisterende acaricide werking tot 2 weken tegen teken (gebaseerd op experimentele gegevens). - Eliminatie van bijtende luizen. Het product kan worden gebruikt als onderdeel van een programma ter bestrijding van door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis (FAD). Voor fretten: - Tegen infestaties met vlooien, alleen of in combinatie met teken. - Eliminatie van vlooien. De insecticide werkzaamheid tegen nieuwe infestaties met volwassen vlooien houdt gedurende 4 weken aan. Preventie van de vermenigvuldiging van vlooien door inhibitie van de ontwikkeling van eieren (ovicide werking), van larven en poppen (larvicide werking) afkomstig van eieren die werden gelegd door volwassen vlooien. - Eliminatie van teken. Het product heeft een persisterende acaricide werking gedurende 4 weken tegen teken (gebaseerd op experimentele gegevens).
Contra-indicaties: In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan kittens jonger dan 8 weken oud en/of aan kittens die minder dan 1 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen. In afwezigheid van studies wordt het gebruik van dit product niet aanbevolen bij niet doeldiersoorten.
Dosering/Toediening: Eén pipet van 0,5 ml per kat, overeenkomend met de minimaal aanbevolen dosis van 5 mg fipronil per kg en 6 mg (S)-methopreen per kg, voor lokale toepassing op de huid. In afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken. Eén pipet van 0,5 ml per fret, overeenkomend met een dosis van 50 mg fipronil en 60 mg (S)-methopreen per fret, voor lokale toepassing op de huid. Het minimale behandelingsinterval is 4 weken.
Methode van toediening: Houd de pipet rechtop. Tik tegen het smalle deel van de pipet om ervoor te zorgen dat de inhoud in het onderste deel van de pipet blijft. Breek het topje van de pipet af. De haren dienen aan de basis van de nek voor de schouderbladen opzij te worden geduwd tot de huid zichtbaar is. Plaats de top van de pipet op de huid en knijp er een aantal keren in om de inhoud volledig en direct op de huid op één plaats aan te brengen.
Werkzame bestanddelen: Elke pipet van 0,5 ml bevat: Werkzame bestanddelen: Fipronil 50,00 mg, (S)-Methopreen 60,00 mg.
Bijwerkingen: Niet overdoseren. Katten: Onder de zeer zeldzame vermoedelijke bijwerkingen werden voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplaats (schilfering, lokaal haarverlies, jeuk, roodheid) en algemene jeuk of haarverlies gemeld na gebruik. Overmatig speekselen, omkeerbare neurologische symptomen (overgevoeligheid, depressie, andere nerveuze symptomen) of braken werden ook opgemerkt na gebruik. Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen worden opgemerkt, hoofdzakelijk te wijten aan het oplosmiddel.
Waarschuwingen: Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is: Vermijd contact met de ogen van het dier.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren: Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het product op een plaats wordt toegediend waar het niet kan worden opgelikt en ervoor te zorgen dat dieren elkaar niet likken na de behandeling.Er zijn geen gegevens beschikbaar over het effect van baden of wassen op de werkzaamheid van het product bij katten en fretten. Echter, gebaseerd op informatie beschikbaar over honden die werden gewassen met een shampoo vanaf 2 dagen na behandeling, wordt aanbevolen om dieren niet te baden binnen 2 dagen na toediening van het product. Er kan een aanhechting voorkomen van een enkele teek. Hierdoor kan de overdracht van infectieuze ziekten onder ongunstige omstandigheden niet volledig worden uitgesloten. Vlooien van huisdieren infesteren vaak de mand van het dier, inclusief eventuele inhoud, de dekensinhoud en de gewoonlijke rustplaatsen zoals tapijten en gestoffeerd meubilair. die moeten worden behandeld, in geval van een massale infestatie en bij de aanvang van de bestrijdingsmaatregelen Bij massalegrote infestaties en bij aanvang van de behandeling, moeten deze ook behandeld worden, met een geschiktpast insecticidebestrijdingsmiddel en door regelmatig worden gestofzuigden. De potentiele toxiciteit van dit product bij kittens, jonger dan 8 weken leeftijd, die in wanneer ze in contact komen met een behandeld moederdier is niet gedocumenteerd. Speciale aandacht dient te worden gegeven in dit geval.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient: Dit product kan irritatie van de slijmvliezen, huid en ogen veroorzaken, daarom moet contact van het product met de mond, huid en ogen worden vermeden. Dieren en toedieners met een bekende overgevoeligheid voor insecticiden of alcohol moeten contact met Frontline Combo Spot On Kat vermijden. Vermijd contact van de inhoud van de pipet met de vingers. Indien dit optreedt, de handen wassen met zeep en water. Na accidentele blootstelling moet het oog zorgvuldig met zuiver water worden gespoeld. Handen wassen na gebruik. Behandelde dieren mogen niet worden aangeraakt tot de toedieningsplaats droog is, en kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is. Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet tijdens de dag te behandelen, maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren, en in het bijzonder bij kinderen. Tijdens de toepassing niet roken, drinken of eten.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg: Katten: Het product kan worden gebruikt tijdens de dracht. Voor behandeling tijdens de lactatie periode zie sectie 'Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren). Fretten: Uit laboratoriumonderzoek bij katten zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene, foetotoxische of maternotoxische effecten. De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen bij fretten gedurende de dracht en lactatie. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts.
Overdosering: Het risico van optreden van ongewenste effecten (zie rubriek 'Bijwerkingen') kan toenemen bij overdosering. Bij katten: Er werden geen ongewenste effecten waargenomen in de veiligheidsstudies bij doeldieren na een maandelijkse behandeling van katten en kittens ouder dan 8 weken en die ongeveer 1 kg wogen met het 5-voudige van de aanbevolen dosering gedurende 6 opeenvolgende maanden. Jeuk kan optreden na behandeling. Bij toediening van een overdosis van het product zullen de haren op de behandelingsplaats er plakkerig uitzien. Indien dit mocht optreden, zal dit echter binnen 24 uur na toediening verdwijnen. Bij fretten: Bij fretten van 6 maanden en ouder, die 4 keer om de 2 weken behandeld werden met 5 keer de aanbevolen dosering, werd bij sommige dieren gewichtsverlies vastgesteld.
Verpakking: Aard van de primaire verpakking: Een groene pipet bestaande uit een hittegevormd omhulsel (polypropyleen en polyacrylonitrilmethylaat copolymeer) en een dunne laag (polyethyleen terephthalaat, aluminium, en een polyacrylonitril-methylaat copolymeer). Presentaties: Blisterkaart met 1 pipet van 0,5 ml (met afbreekbare tip). Doosje met 1 blisterkaart met 3 pipetten van 0,5 ml (met afbreekbare tip). Doosje met 2 blisterkaarten met elk 3 pipetten van 0,5 ml (met afbreekbare tip).
Verdere info: Deze informatie is een samenvatting van de bijsluiter.
Raadpleeg voor gebruik de volledige bijsluiter van het product of kijk op Fidin Online Repertorium
Merken: Frontline Combo
Geschikt Voor: Kat
Probleemgebieden: Vlooien
Leeftijden: Volwassen
Toedieningswijzen: Spot-on Pipet